Αναλαμβάνονται:

 

 

 

 

Πραγματογνωμοσύνες - Εκτιμήσεις

 

 

^ Ζημιών-Πυρός

^ ΑποτιμήσειςΕταιρειών-Διαφυγόντωνκερδών

^ Ακινήτων (οικοπέδων , αγροτεμαχίων , δασικών εκτάσεων , νησιών , διαμερισμάτων , καταστημάτων , διατηρητέων κτιρίων , βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων ) - Ανάλυση βέλτιστης χρήσης ακινήτων - Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

^ Έλεγχος τεχνικών έργων , "Ελεγχος θεμάτων ΓΟΚ - Κτιριοδομικού Κανονισμού, Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών - Αποζημιώσεις απ'το Δημόσιο

^ Φωτοερμηνευτικές Μελέτες αγροτικών και δασικών εκτάσεων - θέματα Δασαρχείου , προσδιορισμός πυκνότητας δασώδους βλάστησης , χαρακτηρισμοί ιδιοκτησιών, εξακρίβωση ορίων ιδιοκτησιών, εξακρίβωση ύπαρξης ή μη δρόμων και κατασκευών , έρευνα αρχείων αεροφωτογραφιών από το 1940 μέχρι σήμερα

 

 

Photobucket
Make a Free Website with Yola.